Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 156/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-25

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w sprawie II SAB/Lu 18/12 dotyczącej nierozpoznania wniosku o odstąpienie od żądania zwrotu kosztów za usługi opiekuńcze za miesiąc marzec 2010 r.

II SA/Lu 198/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-16

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi T. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie z dnia [...], sygn. akt [...]

II SA/Lu 155/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-30

Skarga Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 17/12 dotyczącej nierozpoznania wniosku o odstąpienie od żądania zwrotu kosztów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (III rata 2009 r.); w zakresie wniosku adwokata A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu