Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Wa 256/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]

II SAB/Wa 279/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]

II SA/Wa 1660/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi W. S. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 159/10

II SAB/Wa 316/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia radcy prawnemu H. D. za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 363/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]

II SAB/Wa 246/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]

II SA/Wa 1505/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi W. S. na niewykonanie przez Wójta Gminy K. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 280/10

II SAB/Wa 342/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 184/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]

II SAB/Wa 347/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia radcy prawnemu Ł. B. za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   3