Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Lu 87/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-19

Wniosek o przyznanie kosztów za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 20/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 97/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-08

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Inne w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 410/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-04

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczone z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 101/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-07

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 14/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie wniosku A. K. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 81/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-29

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Inne w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 103/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-29

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Inne w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej wniosku

II SAB/Lu 3/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-14

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego nr [...] 'S. ' w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej