Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 1660/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi W. S. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 159/10

II SAB/Wa 40/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej