Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

III SA/Gd 357/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia dokumentów dotyczących nieżyjącej osoby najbliższej

VI SA/Wa 3599/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji dotyczących sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata E. O. koszty ni...

VI SA/Wa 3600/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego J. M. ko...

VI SA/Wa 3599/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji dotyczących sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. B. koszty ni...

VI SA/Wa 3599/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji dotyczących sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. B. koszty ni...

VI SA/Wa 770/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia informacji postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata J. S. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 360 złotyc...