Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

III SA/Łd 618/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 641/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 138/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 1074/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 615/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-06

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

III SA/Łd 919/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg A.U. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

I SA/Wa 3097/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

III SA/Gd 794/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Rz 15/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Łd 436/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zmiany nazwiska
1   Następne >   +2   4