Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1979/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie czynności organu

I SA/Wa 2579/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie skargi na czynności organu