Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 587/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-06

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 złotych (w tym 26,40 złotych podatku VAT) oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,65 złotych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 607/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przesłania kserokopii wywiadu środowiskowego

II SA/Lu 401/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o przyznaniu specjalnego zasiłku celowego w zakresie wniosku adwokata A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I SA/Wa 42/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Gl 137/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego w kwestii wniosku pełnomocnika J.Ł. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Lu 742/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie dotyczącej zaliczki alimentacyjnej w zakresie wniosku adwokata M. C. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Lu 212/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego