Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 705/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odroczenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych