Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 103/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-25

Skarga K. K. na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Po 104/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-25

Skarga K. K. na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego