Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 350/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Po 105/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-21

Skarga K. K. na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia prawa do zasiłku dla opiekuna