Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 96/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego

III SA/Gd 289/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zasiłku stałego

II SA/Po 645/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 489/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 639/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sprawy ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1739/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. P. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1478/16

I SA/Wa 1741/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. P. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1480/16

I SA/Wa 1310/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi L. S. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 566/15

I SA/Wa 1740/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. P. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1479/16

II SA/Lu 828/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego
1   Następne >   2