Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Ke 116/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Lu 335/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu bezrobotnego w zakresie wniosku radcy prawnej A.B. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu