Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 140/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

III SA/Gd 702/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Łd 294/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 634/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 140/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Bk 907/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-06-25

Skarga M. N. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przyznania prawa do stypendium w okresie odbywania stażu