Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Rz 579/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego

II SA/Lu 289/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-03

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Lu 288/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-03

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego

II SA/Po 149/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej