Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 389/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 634/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. - B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 241/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Bk 671/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej