Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 663/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-03-24

skarg J. S. i P.S.-wspólników spółki cywilnej - Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe 'A' w D. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienie odwołania

I SA/Rz 76/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-19

Wniosek w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

I SA/Rz 1149/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia kary porządkowej