Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 148/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 1025/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-21

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do schroniska dla bezdomnych mężczyzn i ustalenia odpłatności

II SA/Lu 641/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-21

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 505/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w przedmiocie odmowy przyznania usług opiekuńczych

II SA/Lu 393/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Lu 394/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w przedmiocie usług opiekuńczych