Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1269/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy finansowej

I SA/Wa 2427/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 222/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T.G. na Prezydenta [...] w przedmiocie skargi na działanie Dyrekcji CPS [...]