Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gd 551/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie udzielenia informacji o sposobie zmiany osoby pełnomocnika z urzędu

III SA/Gd 541/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie działalności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Gd 545/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

III SA/Gd 539/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

III SA/Gd 542/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie działalności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

III SA/Gd 790/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

II SA/Gd 560/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania

III SA/Gd 654/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-04-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie statutu Gminy

III SA/Gd 89/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy