Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 174/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług