Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 665/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów , nr [...] w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej