Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 282/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-28

Wniosek o przyznanie kosztów za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy po uchyleniu decyzji Wójta Gminy N. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego wyrównawczego i dodatku do tego zasiłku

II SAB/Lu 242/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 335/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 348/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-17

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 184/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie rozpoznania skargi w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Lu 233/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 186/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-10

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania skargi w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotyczącej usług opiekuńczych