Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 894/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i umorzenia postępowania administracyjnego w zakresie wznowienia robót budowanych

II SA/Po 297/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 102/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu uczestnikowi postępowania T. K. w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej