Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 100/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w sprawie zatrzymania prawa jazdy

VI SA/Wa 1117/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami mechanicznymi postanowił: odmówić adwokatowi P. G. przyznania wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy

III SA/Lu 419/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w zakresie wniosku adwokata R.C. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

III SA/Łd 1163/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia[...] znak [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania w sprawie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Lu 733/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Łd 799/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Lu 710/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kategorii B

III SA/Łd 70/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg M.K. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zobowiązania do dokonania z tego tytułu opłaty

III SA/Łd 1072/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego

II SA/Bk 668/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-11-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia odpowiedzi na skargę kasacyjną w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
1   Następne >   +2   +5   +10   15