Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 1284/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania postanowił: odmówić adwokatowi K. O. przyznania wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy

VI SA/Wa 2222/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w opłacie eksploatacyjnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata K. P. kwotę 1 800 (jeden tysiąc osiemset) złotych oraz kwotę 414 (czterysta czternaście) zł...

VI SA/Wa 2219/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w opłacie eksploatacyjnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata K. P. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych oraz kwotę 621 (sześćset dwadzieścia jeden...

VI SA/Wa 2221/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w opłacie eksploatacyjnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata K. P. kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych oraz kwotę 1242 (tysiąc dwieście czterdzi...

VI SA/Wa 2220/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w opłacie eksploatacyjnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata K. P. kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych oraz kwotę 1242 (tysiąc dwieście czterdzi...

II SA/Po 146/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji

VI SA/Wa 3126/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego M. G. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) powiększone o kwo...

VI SA/Wa 3126/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy za czynności wykonane w postępowaniu drugoinstancyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego M. G. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie