Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SAB/Wa 58/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. S. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto osiemdziesiąt złotych) powiększonej o kwotę 39,60 złotych (trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą...

VI SAB/Wa 106/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie podjęcia władczych działań wobec dostawcy energii elektrycznej postanowił:

VI SAB/Wa 58/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata P. D. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto osiemdziesiąt złotych) powiększonej o kwotę 39,60 złotych (trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą...

II GZ 24/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawie wniosku o rozstrzygnięcie sporu w sprawie wstrzymania dostarczania energii elektrycznej