Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Lu 51/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Rz 1030/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Lu 385/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

III SA/Łd 612/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów

II SA/Rz 858/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

III SA/Lu 417/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-27

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego aktualizacji operatu ewidencji gruntów

III SAB/Lu 39/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-27

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność w przedmiocie załatwienia wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i wydania dokumentacji geodezyjnej

III SA/Gd 388/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia działek

III SA/Lu 579/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi J.S. na działalność Prezydenta Miasta w przedmiocie sporządzenia wyrysu działek i wydania wypisu z rejestru gruntów i budynków

III SA/Lu 474/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków
1   Następne >   +2   +5   10