Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Lu 1004/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną z urzędu pomoc prawną polegającą na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania właściwemu organowi wniosku o umorzenie postępowania w sprawie emisji hałasu

II SA/Lu 960/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzewa

II SA/Lu 271/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu J. W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Lu 271/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-11

Skarga A. A. na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Wr 639/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-21

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej

II SA/Lu 569/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie wniosku radcy prawnego S. F. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Lu 1005/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną z urzędu pomoc prawną polegającą na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji nakazującej zabudowę maszyn stolarskich

II SA/Lu 76/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-27

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Lu 583/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-10

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nakazania likwidacji hodowli pszczół

II SA/Lu 271/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu J. C. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   3