Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Gd 459/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w przedmiocie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

III SA/Łd 126/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 756/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Politechniki w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów

III SA/Łd 488/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Politechniki [...] w przedmiocie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu

III SAB/Łd 36/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie utrudniania dostępu do dokumentów z Archiwum Zakładowego [...] Urzędu Wojewódzkiego

III SA/Lu 676/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu kasacyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu w przedmiocie stypendium socjalnego

II SA/Rz 1501/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Gd 457/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w przedmiocie zapomogi

III SA/Lu 145/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wznowienie studiów

III SA/Lu 46/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2009/2010
1   Następne >   +2   +5   7