Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 459/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w przedmiocie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

II SA/Rz 1501/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Gd 457/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w przedmiocie zapomogi

III SA/Gd 458/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w przedmiocie stypendium socjalnego

IV SA/Gl 116/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej A w C. w przedmiocie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

III SA/Gd 431/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawach ze skarg Z. J. L. na decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w przedmiocie zapomogi