Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 43/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 403/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Rz 538/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Ke 268/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-09-28

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce

II SA/Ke 268/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-09-28

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce

II SAB/Po 11/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-03

Skarga K.R.-Z.i B. Z. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

II SA/Po 725/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy;

II SA/Gd 551/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie udzielenia informacji o sposobie zmiany osoby pełnomocnika z urzędu

II SA/Rz 1070/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Lu 602/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-22

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przewidzianych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   +2   5