Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1214/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. O. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 360 złotych (trzysta sześćdziesiąt złoty...

VI SAB/Wa 37/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie przekształcenia wpisu warunkowego na wpis na listę doradców podatkowych

VI SA/Wa 2683/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów radcowskich