Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Lu 746/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną z urzędu pomoc prawną polegającą na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrotu tytułem niezbędnych kosztów postępowania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot nieruchomości

II SA/Lu 615/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-06

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 3097/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1511/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Lu 142/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i nakazu zwrotu wypłaconego odszkodowania

II SA/Lu 146/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i przyznania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Lu 907/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

II SA/Lu 563/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1294/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 264/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   7