Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 615/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-06

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 3097/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Lu 269/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt

II SA/Lu 1080/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-06

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Lu 1078/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA/Wa 1959/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Bk 833/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą