Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SA/Wa 860/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. M. na pisma Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i [...] marca 2012 r., nr sprawy: [...] odmawiające odstąpienia od dochodzenia zwrotu roszczenia regresowego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata J. G. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych oraz kwotę 41,40 złotych ...