Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 184/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie nakazu wycofania towaru z obrotu

VI SA/Wa 341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wyrobów nieoznaczonych znakiem bezpieczeństwa postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego T. A. koszty nieopłaconej pomocy pra...

VI SA/Wa 541/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnej z przepisami, określenia terminu wycofania z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej

VI SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnej z przepisami, określenia terminu wycofania z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej

VI SA/Wa 3202/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie wprowadzenia do obrotu partii produktu niezgodnej z przepisami, określenia terminu wycofania z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszaw...

VI SA/Wa 542/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnej z przepisami, określenia terminu wycofania z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej