Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 243/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-25

Wniosek w przedmiocie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

III SA/Łd 621/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Ke 408/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-10-07

Wniosek A. G. o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie dokonania zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

III SAB/Lu 44/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

II SA/Po 983/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego

II SA/Po 983/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego

III SA/Gd 654/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-04-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie statutu Gminy

II SA/Lu 885/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-09

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi B. B. na pismo Przewodniczącego Rady Gminy W. w przedmiocie działalności Wójta Gminy

III SA/Gd 991/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w przedmiocie odrzucenia wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego odwołania Prezydenta Miasta [...]