Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 140/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

III SA/Lu 77/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego

III SA/Łd 1058/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnego

III SA/Gd 537/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne w postępowaniu kasacyjnym wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 401/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i dodatku szkoleniowego

II SA/Ke 116/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 248/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 1189/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii przyznania pełnomocnikowi skarżącej wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

III SA/Gd 199/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną

II SAB/Wa 82/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej
1   Następne >   +2   +5   8