Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Lu 549/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-23

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego świadczonego z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...], Nr [...] o wznowienie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 7/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 1150/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [..]. nr [..] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II OZ 2/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej

II SA/Lu 930/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-15

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. C. z udziałem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie przywrócenia uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 600/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich w kwestii wniosku pełnomocnika A.O. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Lu 303/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 265/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 581/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-31

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej

II SA/Lu 276/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczeń pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej
1   Następne >   3