Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Lu 63/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium sportowego

II SA/Lu 179/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-28

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej w urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa L. w przedmiocie stypendium sportowego

VI SAB/Wa 43/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wydania decyzji w zakresie wniosku o przyznanie stypendium sportowego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata A. K. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) powiększone o kwotę 5

II SA/Lu 220/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-14

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie stypendium sportowego

II SA/Lu 564/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-10

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie stypendium sportowego

VI SA/Wa 1300/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie stypendiów sportowych postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata A. K. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 złotych (dwieście czterdzieści złotych) powiększonej o kwotę 55,20 złotych (pięć...

VI SA/Wa 1300/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-05

Sprawa ze skargi O. D. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w postanowieniu starszego referendarza sądowego WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1300/16

II SA/Lu 724/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-25

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie stypendiów za osiągnięcia sportowe

VI SAB/Wa 6/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wydania decyzji w zakresie wniosku o przyznanie stypendium sportowego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata A. K. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto osiemdziesiąt złotych) powiększonej o kwotę ...