Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Łd 20/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego z uwagi na niedopuszczalność egzekucji administracyjnej

II SAB/Rz 101/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SA/Lu 39/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

II SA/Rz 556/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie W. B. zainicjowanej pismem

III SA/Lu 134/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

III SA/Lu 135/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

III SA/Lu 288/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek i odsetek za zwłokę

III SA/Łd 283/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. U. i W. U. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uznania za bezzasadne wezwania do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Łd 236/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu podania o ujawnienie prawa własności bez obciążeń hipotecznych

III SA/Łd 31/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   11