Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 120/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zwrotu kosztów transportu drogowego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata [...] koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 60 złotych (sześćdziesięciu złotych) powiększone...

VI SA/Wa 1841/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie refundacji kosztów leczenia poza granicami kraju postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata R. A. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kw...

VI SA/Wa 1776/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu kosztów leczenia

VI SA/Wa 1120/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przeprowadzenia badania poza granicami kraju postanowił: odmówić adwokatowi Z. J. przyznania wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy

VI SA/Wa 207/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji stwierdzającej objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej postanowił: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjne...

VI SA/Wa 1924/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata A. R. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 120 złotych (sto dwadzieścia zło...

VI SA/Wa 2338/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata [...] koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 120 złotych (sto dwadzieścia ...

VI SA/Wa 1499/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata J. C. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych oraz kwotę 41,40 złotych stanowiącą 23% podatku VAT tyt...

VI SA/Wa 1794/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia adwokatowi S. P. za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

VI SA/Wa 933/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. B. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z ...
1   Następne >   +2   4