Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Lu 215/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SAB/Bk 90/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Lu 219/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej usług opiekuńczych

II SAB/Lu 282/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-28

Wniosek o przyznanie kosztów za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy po uchyleniu decyzji Wójta Gminy N. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego wyrównawczego i dodatku do tego zasiłku

I SAB/Wa 441/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SAB/Rz 101/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Lu 455/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-21

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie zmiany wymiaru usług opiekuńczych

II SAB/Lu 457/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-21

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 458/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-21

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie opłacenia opieki

II SAB/Lu 461/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-21

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie zasiłku celowego na zakup żywności
1   Następne >   +2   +5   +10   29