Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Lu 283/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie sprawy przez Wójta Gminy N. w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy po uchyleniu decyzji Wójta Gminy N. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego wyrównawczego i dodatku do tego zasiłku

II SAB/Lu 204/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez SKO w L. w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego na zakup opału do kuchni

II SAB/Lu 212/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej usług opiekuńczych

II SAB/Lu 214/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej świadczenia pieniężnego na zakup żywności

III SAB/Lu 39/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-27

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność w przedmiocie załatwienia wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i wydania dokumentacji geodezyjnej

II SAB/Lu 317/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-16

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego zasiłku celowego

VI SAB/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi T. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w przedmiocie przekształcenia wpisu warunkowego na wpis na listę doradców podatkowych

II SAB/Lu 206/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-14

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej odmowy przyznania usług opiekuńczych

II SAB/Lu 293/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-24

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie wniosku w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 96/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-23

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego odstąpienia od żądania zwrotu kosztów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (III rata 2009 r.)
1   Następne >   +2   +5   10