Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Op 639/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Op 472/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 266/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 332/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości

II SA/Op 358/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 479/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 364/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 520/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z wnioskiem A sp. z o.o. w R. o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania

II SA/Op 433/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubniany w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 395/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola
1   Następne >   +2   +5   8