Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 1698/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 388/10 - Postanowienie NSA z 2011-05-27

Wniosek w przedmiocie kosztów wyroku NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II SA/Po 1215/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy;

II SA/Wr 464/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem

II SA/Rz 978/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 1066/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Po 458/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;

IV SA 302/88 - Wyrok NSA z 1988-05-30

Skarga Andrzeja O. na decyzję Ministerstwa Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

II SA 861/85 - Wyrok NSA z 1985-11-06

Skarga Kazimierza K. na decyzję prezydenta Miasta Stołecznego warszawy w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektów budowlanych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Dzielnicy, a także

II OSK 1147/09 - Wyrok NSA z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   12