Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Po 279/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krzykosy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

II SA/Po 984/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II OSK 2183/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. z [...] października 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania