Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 295/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Po 296/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie opłaty adiacenckiej;