Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1274/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Po 353/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań

II SA/Po 408/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań;

IV SA/Wa 1033/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy wydania decyzji

II OSK 114/13 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań

II SA/Kr 1274/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za czynności związane z wydaniem postanowienia w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

II SA/Rz 397/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-24

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego

II SA/Kr 843/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie opłaty za wydanie opinii

IV SA/Wa 1275/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Gd 416/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   4